REFLEXOMAT COMPACT

Reflexomat Compact: Den kompakte løsning for trykhold

Reflexomat Compact: Den kompakte Reflexomat er det konsekvente supplement i rækken af Reflex trykholdesystemer. I rækken af klassiske systemer lukker det hullet mellem Reflex membrantrykekspansionstanken og Reflexomat, der er udstyret med alle raffinementer.

På steder, hvor der kræves konstante trykforhold, og hvor pladsen anlægsbetinget er trang, imponerer reflex minimat med sin kvalitet og sin kompakte konstruktion.
Og ikke mindst det gunstige costbenefit forhold gør konceptet særdeles attraktivt.

Kredsløbets ekspansionsvand lagres i en trykbeholder. I et gasrum med en belægning, der er lukket af over for vandet ved hjælp af en butylmembran af høj kvalitet, påføres trykket med en kompressor. Stiger trykket i vandkredsløbet, lukkes der luft ud af gasrummet via en magnetventil. Driften af kompressor og magnetventil styres af en moderne styreenhed, der holder trykket konstant inden for grænser mellem +/- 0,1 bar.for trykhold

Reflexomat Compact: Compakt – komfort – kompressor

Den nye Reflexomat Compact er udstyret med en moderne styring med klartekstvisning, der er installeret direkte på den pulvercoatede basistank. Der kan vælges mellem fire forskellige tankstørrelser. Den påmonterede styreenhed dækker trykholdebehov indtil 2 MW i varmekredsløbet og 4 MW i kølekredsløbet. Det maksimale minimumsdriftstryk er 4,5 bar, og maks. driftstryk er 6 bar.