Skip to content

Varmtvandsbeholdere

RECI leverer opsvejste varmtvandsbeholdere (VVB) og præfabrikerede beholdere.

De opsvejste beholdere leveres som standard eller High Power version.

Præfabrikerede beholdere leveres i High Power version.

RECI opsvejste varmtvandsbeholder type GE anvendes til opvarmning af brugsvand og leveres i standardstørrelser fra 200 liter til 5.000 liter i følgende typer (andre størrelser på forespørgsel):

Varmtvandsbeholder type GE

Beholderen anvendes, hvor stor afkøling af primært fjernvarmevand er påkrævet samt ved lavtemperaturopgaver.

Til disse opgaver dimensioneres varmefladen i hvert enkelt tilfælde.

Varmefladerne er opbygget af lodretstående snoede spiraler af syrefast rustfrit stålrør, anbragt mellem to cirkelformede fordelerrør.

Denne udformning bevirker, at spiralerne frit kan svinge, således at kalk og stenaflejringer let løsnes og falder til bunds. Spiralerne er monteret mellem fordelerrørene efter princippet vendt retur, hvilket sikrer, at tryktabet og dermed vandmængden er ens over alle spiraler.

RECI varmtvandsbeholder type GE har alle placeret studse på frontsiden, hvilket giver en rationel og overskuelig opbygning som VVS-unit.

RECI beholdere kan opsvejses på stedet ved dårlige adgangsforhold.

Præfabrikeret High Power Varmtvandsbeholder

Specielt egnet til områder med lavtemperatur fjernvarme.

Beholderen har en stor hedeflade og er designet til brug sammen med varmepumper, gaskedler, pillefyr og fjernvarme.

De er isoleret med energibesparende PU skum og beholderen leveres med løs folie til montering efter endelig placering af beholderen. 

Beholderne leveres i standardstørrelse fra 200 liter til 900 liter (andre størrelser på forespørgsel).

Kontakt os på telefon 36 78 42 18 for at få lavet en beholderberegning til jeres varme- eller kølecentral.

Varmtvandsbeholdere
Varmtvandsbeholder med grå baggrund

RECI opsvejste og prefab varmtvandsbeholder anvendes til opvarmning af brugsvand og leveres i standardstørrelser fra 200 liter til 5.000 liter (andre størrelser på forespørgsel).

En systematisk vedligeholdt beholder holder i rigtig mange år. Beholderen bør udsyres/renses hvert 1-2 år for optimal drift. En beholder der ikke har været renset i mange år kalker til og levetiden forværres derfor.

Via en føler som sidder i beholderen og melder tilbage til en klimastat. Typisk 52 – 55°C

Hvis temperaturen er højere, bruger du unødigt meget energi, og beholderen udskiller kalk, der kan gå ud over beholderens levetid. Hvis det er koldere, kan det give f.eks. legionella-bakterier gode vækstbetingelser.

Det varme vand må dog aldrig være lavere end 50 °C i varmtvandsbeholderen, da det kan give f.eks. legionella-bakterier gode vækstbetingelser i beholderen.

Varmtvandsbeholderen tømmes ved at lukke afspærringsventilen ved beholderen, tilslutte slange med forskruning til aftaphanen og føre slangen til afløb. Der åbnes nu for aftaphanen indtil beholderen er tømt, hvorefter aftaphanen lukkes og slangen afmonteres.

Prisen er afhængig af hvilken type der er tale om. Kontakt os for pris, så er vi også behjælpelige med beregning og valg af type

Det er klart at benytte en varmtvandsbeholder. Varmtvandbeholderen kræver lille tilsluttet effekt, men længere ladetid. Veksler kræver stor tilsluttet effekt, men har ingen ladetid. Det kan være et pladsspørgsmål om hvorvidt man vælger den ene eller den anden løsning.

”RECI varmtvandsbeholder type GE er godkendt af boligministeriets Godkendelsessekretariat under Va. 3.21.”

RECI VARMTVANDSBEHOLDER

TYPE GE

RECI varmtvandsbeholder type GE er Va-godkendte og leveres med mandehul samt 150 mm lange studse.

Varmtvandsbeholderen har ”vendt retur” og leveres med magnesiumanoder eller er forberedt for elektrolyse.

PRÆFABRIKERET VARMTVANDSBEHOLDER

TYPE PREFAB HP

Med højtydende spiraler.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil have lavet en beregning til jeres varme- eller kølecentral, så kontakt en af vores konsulenter på telefon 36 78 42 18.