Skip to content

Varmtvandsbeholdere

På din energiregning betaler du ikke kun for den brugte energi, men bliver også afregnet for hvor godt du afkøler vandet i beholderen.

Måske genkender du afregningsmodellen fra fjernvarmeværket:

  • 5 grader dårligere afkøling en årsgennemsnittet giver strafpoint!
  • 5 grader bedre afkøling end årsgennemsnittet giver bonuspoint!

Ydelserne i varmespiralerne på en RECI varmtvandsbeholder, hjælper til en bedre afkøling af vandet, du sparer derfor på energiforbruget, og glæder ikke kun beboerne der tænder for den varme hane, du skåner også miljøet!

RECI varmtvandsbeholdere leveres fra 200 liter til 5.000 liter i følgende typer (andre størrelser på forespørgsel):

Varmtvandsbeholder type GE

Beholderen anvendes, hvor stor afkøling af primært fjernvarmevand er påkrævet samt ved lavtemperaturopgaver.

Præfabrikeret High Power Varmtvandsbeholder

Specielt egnet til områder med lavtemperatur fjernvarme.

Flere tips til energibesparelser?

Læs mere her om vores energipakke til varmtvandsbeholdere, der kan spare dig for op til 25-30% på dit energiforbrug.

 

Carsten Nielsen, der er energirådgiver hos HOFOR,  fortæller her om betydningen af varmtvandsbeholderens ydeevne samt vedligeholdelse.

Kontakt os på telefon 36 78 42 18 for at få lavet en beholderberegning til jeres varme- eller kølecentral.

Varmtvandsbeholdere

RECI opsvejste og prefab varmtvandsbeholder anvendes til opvarmning af brugsvand og leveres i standardstørrelser fra 200 liter til 5.000 liter (andre størrelser på forespørgsel).

En systematisk vedligeholdt beholder holder i rigtig mange år. Beholderen bør udsyres/renses hvert 1-2 år for optimal drift. En beholder der ikke har været renset i mange år kalker til og levetiden forværres derfor.

Via en føler som sidder i beholderen og melder tilbage til en klimastat. Typisk 52 – 55°C

Hvis temperaturen er højere, bruger du unødigt meget energi, og beholderen udskiller kalk, der kan gå ud over beholderens levetid. Hvis det er koldere, kan det give f.eks. legionella-bakterier gode vækstbetingelser.

Det varme vand må dog aldrig være lavere end 50 °C i varmtvandsbeholderen, da det kan give f.eks. legionella-bakterier gode vækstbetingelser i beholderen.

Varmtvandsbeholderen tømmes ved at lukke afspærringsventilen ved beholderen, tilslutte slange med forskruning til aftaphanen og føre slangen til afløb. Der åbnes nu for aftaphanen indtil beholderen er tømt, hvorefter aftaphanen lukkes og slangen afmonteres.

Prisen er afhængig af hvilken type der er tale om. Kontakt os for pris, så er vi også behjælpelige med beregning og valg af type

Det er klart at benytte en varmtvandsbeholder. Varmtvandbeholderen kræver lille tilsluttet effekt, men længere ladetid. Veksler kræver stor tilsluttet effekt, men har ingen ladetid. Det kan være et pladsspørgsmål om hvorvidt man vælger den ene eller den anden løsning.

”RECI varmtvandsbeholder type GE er godkendt af boligministeriets Godkendelsessekretariat under Va. 3.21.”

RECI VARMTVANDSBEHOLDER

TYPE GE

RECI varmtvandsbeholder type GE er Va-godkendte og leveres med mandehul samt 150 mm lange studse.

Varmtvandsbeholderen har ”vendt retur” og leveres med magnesiumanoder eller er forberedt for elektrolyse.

(Findes også i High Power version)

Til disse opgaver dimensioneres varmefladen i hvert enkelt tilfælde.

Varmefladerne er opbygget af lodretstående snoede spiraler af syrefast rustfrit stålrør, anbragt mellem to cirkelformede fordelerrør.

RECI varmtvandsbeholder type GE har alle placeret studse på frontsiden, hvilket giver en rationel og overskuelig opbygning som VVS-unit.

RECI beholdere kan opsvejses på stedet ved dårlige adgangsforhold.

Gå til siden Downloads for at finde mere teknisk information.

 

PRÆFABRIKERET VARMTVANDSBEHOLDER

TYPE PREFAB HP

Specielt egnet til områder med lavtemperatur fjernvarme.

Med højtydende spiraler.

Beholderen har en stor hedeflade og er designet til brug sammen med varmepumper, gaskedler, pillefyr og fjernvarme.

De er isoleret med energibesparende PU skum og beholderen leveres med løs folie til montering efter endelig placering af beholderen. 

Beholderne leveres i standardstørrelse fra 200 liter til 900 liter (andre størrelser på forespørgsel).

Gå til siden Downloads for at finde mere teknisk information.


HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil have lavet en beregning til jeres varme- eller kølecentral, så kontakt en af vores konsulenter på telefon 36 78 42 18.