Skip to content

Fortrykte ekspansionsbeholdere

Statico er en trykekspansionsbeholder med fast fortryk velegnet til varme-, sol og køleanlæg. Dens enkle svejste design, robuste kontruktion og den diffusionstætte butylbælg, gør den til en af de mest anvendte trykekspansionsbeholdere i de mest almindelige anlæg. Desuden kan man også få en ekspansion som kompressorstyret eller pumpestyret.

De fungerer efter princippet om statisk trykhold med diffusionstæt butylgummi bælg, hvor anlægsvandet oplagres i bælgen og hvor trykluft og anlægsvand er adskilt af butylgummibælgen.

Statico fortrykte ekspansionsbeholdere med 5 års garanti på bælgen er

nemme at montere

enkle i designet og har en robust konstruktion

Vi tilbyder et stort udvalg af størrelser – fra 8L til 5.000L – så vi kan imødegå forskellige anlægsbehov.

Kontakt os på telefon 36 78 42 18 for at få lavet en ekspansionsbeholder beregning til din varme- eller kølecentral.

Billede af Statico Ekspansionsbeholdere

En ekspansionsbeholder er en lukket beholder lavet af stål. Den er designet til at optage den varmeudvidelse af vandet, der opstår, når et varmeanlæg bliver varmt. Samme gælder for køleanlæg bare med omvendt fortegn.

Når vandet i en varmekreds bliver varmt, udvider vandvolumen sig. Ekspansionen af det varme vand bliver dernæst skubbet ind i ekspansionsbeholderen, som forhindrer vandet i at komme ud af sikkerhedsventilerne eller at rørene sprænger. På den måde kan vandet udvide/ekspanderer sig ved opvarmning og nedkøling- uden at forstyrre driften. Trykket holdes dermed intakt.

En ekspansionsbeholder bør placeres på returrøret lige inden varmekilden. Her er temperaturen lavest og dermed forlænges levetiden af beholderen.

Montering udføres normalt af en autoriseret VVS’er

En systematisk vedligeholdt ekspansionsholder holder i rigtig mange år. Ekspansionen bør efterses og kontrolleres hvert år for optimal drift. En ekspansionsholder der ikke har været efterset jævnligt virker ikke optimalt og levetiden forværres derfor.

”Statico er en de mest brugte trykekspansionsbeholdere i almindelige køle-/varmeanlæg.”

EKSPANSIONSBEHOLDER MED FAST FORTRYK

Fra 8L til 5.000L

Ekspansionsbeholderne har luftsikker butylgummibælg i henhold til EN 13831. 

Der følger fødder til stående montering med til modellerne SU og SG. Modellen SD har vægbeslag.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil have lavet en beregning til jeres varme- eller kølecentral, så kontakt en af vores konsulenter på telefon 36 78 42 18.