Skip to content

FÅ BESPARELSER PÅ ENERGIFORBRUGET MED GOD SERVICE TIL VARME- OG KØLECENTRALEN

HAR DU BRUG FOR SERVICE PÅ DIN VARME- ELLER KØLECENTRAL?  

 

RING IDAG PÅ 36 78 42 18

Få service på dit anlæg og undgå højere varmeregning

Du ved det sikkert godt…

Men varmevekslere og varmtvandsbeholdere, der ikke renses regelmæssigt, bruger mere energi på at varme bygningen op. Det kan blive dyrt for både driften og miljøet.

Dette kan medføre:

 • Ophobning af kalk, kedelsten, rust, slam og bakterier 
 • Højere varmeregning
 • Dårlig energiudnyttelse og trykfald
 • Mere udledning af CO2 når energiforbruget stiger

Sådan får du stabil drift, øget levetid og besparelser

Med RECI’s omfattende serviceprogram, hvor du kan få serviceret hele varmecentralen, får du hjælp året rundt så du: 

RECI råder idag over dygtige, veluddannede servicemontører og moderne udstyr, og vi kan derfor tilbyde dig landets bedste service da vi er i stand til at udføre alle former for serviceopgaver på varme- og kølecentralen, anlæg og installationer.

Vi skræddersyr vores serviceløsninger, så de passer 100% til dine behov.

Carsten Nielsen, der er energirådgiver hos HOFOR,  fortæller her om betydningen af varmtvandsbeholderens ydeevne samt vedligeholdelse.

VORES SERVICEAFTALER

Service af reguleringsautomatik

Denne service består af regulering og styring af ventiler, regulatorer og temperaturfølere, så varmecentralen opnår en optimal drift på varmeanlægget.

Korrekt vedligeholdelse og servicering sikrer, at varmeanlægget altid har den rigtige temperatur, hvilket sparer energi i ejendommen.

Ring på 36 78 42 18 og få et tilbud på en serviceaftale på jeres automatik.

Udsyring af varmevekslere

Varmevekslere, der ikke renses regelmæssigt, kalker til og bruger mere energi på at varme bygningen op. Og det er dyrt for driften og miljøet.

Når veksleren ikke bliver renset regelmæssigt, medfører det

 • at der sker en ophobning af kalk, kedelsten, rust, slam og bakterier
 • du får en dyrere varmeregning
 • dårligere energiudnyttelse og trykfald på grund af kalkaflejringer
 • at der udledes mere CO2 når energiforbruget

I en serviceaftale på udsyring af vekslere indgår:

 • Aftapning af vand fra vekslere
 • Tilslutning af syrepumpe- og slangemateriel
 • Affedtning af veksler
 • Udsyring af veksler
 • Neutralisering af veksler samt skylning til pH 6,5-7,0
 • Påfyldning af vand på anlægget samt opstart
 • Oprydning efter endt servicebesøg samt bortskaffelse af affald

Ring på 36 78 42 18 og få et tilbud på udsyring af vekslere.

Rensning af beholdere

Der er mange gode grunde til at have en årlig serviceaftale på beholderensning. 

Vandet i Danmark indeholder de fleste steder meget kalk, der sætter sig som belægninger, hvor der er varmt vand. Der opstår derfor hurtigt kalkbelægninger (kedelsten) på varmelegemerne i beholderne.
Jo mere kalk der sætter sig på varmespiralen i beholderen, jo dårligere energiudnyttelse er der, da kedelsten leder varme dårligt. Resultatet er, at pumperne belastes unødigt, varmeregningen stiger og belastningen af miljøet øges.  

Du kan undgå dette med en serviceaftale på beholderrensning.
 
I vores serviceaftale indgår der:
 • Aftapning af vand fra beholderen
 • Afmontering af mandedæksel
 • Rensning af beholderen
 • Højtryksspuling af varmespiralerne/varmelegemet i beholderen
 • Eftersyn og evt. udskiftning af RECI anoder
 • Montering af dæksel med evt. ny pakning
 • Påfyldning af vand på anlægget og opstart
 • Oprydning efter servicebesøget
 • Afprøvning af automatisk udlufter på beholderen

Ring på 36 78 42 18 og få et tilbud på beholderrensning.

Dekontaminering og passivering af rustfrie tanke og rørsystemer

RECI’s dygtige servicemontører udfører alle former for opgaver med dekontaminering og passivering af rustfri tanke og rørsystemer udført efter jeres procesbeskrivelser med udfyldelse af logbøger.

Efter dekontaminering kan vi tilbyde at destruere brugte kemikalier efter de gældende lovkrav.

Besigtigelse af opgave vil mange gange være nødvendig i forbindelse med et evt tilbud på en opgave.

Ring på 36 78 42 18 og få et tilbud.

Referencer:
Vi hjælper blandt andet Novo, Lundbech, Biogen, Alk Abello og Statens Serum Institut (SSI) med dekontaminering af rustfrie rør.

BESTIL EN SERVICEAFTALE