Skip to content

Snavsudskiller til varme- og køleanlæg

Vi tilbyder et omfattende sortiment af snavsudskillere og magnetitudskillere til varme- og køleanlæg. Produkternes alsidighed og konstruktion er unik. Vores snavsudskillere benytter en ny cyklonteknologi, der gør udskillelsen af snavs langt mere effektiv.

Høj effektivitet og stabil drift
Snavsudskillerens effektivitet stiger i takt med flowhastigheden. Og uanset hvor meget snavs der opsamles.

Ingen risiko for tilstopning
Det opsamlede snavs kan hurtigt og let skylles ud ved hjælp af aftapningsventilen.

Vandret og lodret installation
Den unikke cyklonteknologi fungerer i alle positioner, så produkterne kan også installeres i lodrette rør.

Snavssamlere til varmeanlæg

En snavssamler fanger urenheder i en si for derved at holde rørene i dine anlæg rene, og er derfor en nødvendighed i de fleste tilfælde, hvor dine rørledninger og komponenter skal beskyttes mod partikler, urenheder og snavs.

Den beskytter kritiske installationer mod funktionsfejl og nedbrud som følge af snavs, f.eks. varmevekslere kedler, pumper, reguleringsventiler, kølere og kaloriemålere. Det minimerer risikoen for tilstopning og unødvendige driftsstop i anlægget– og det opsamlede snavs kan hurtigt og enkelt skylles ud ved hjælp af aftapningsventilen. 

Kontakt os på telefon 36 78 42 18 og lad os lave en beregning til dit varme- eller kølecentral.

Zepara-cyclone-snavsopsamlere

Når vandet løber ind igennem snavssamleren, så løber vandet igennem et filter, der opsamler urenheder og partikler og derfor giver filteret en rigtig god beskyttelse.

Hvis der opstår problemer med, at der ikke er tilstrækkelig varme og varmt vand, særligt ved gennemstrømningsvandvarmer, kan det skyldes, at snavssamleren på fjernvarmeforsyningen er tilstoppet. En tilstoppet snavssamler hindrer gennemstrømningen af fjernvarmevandet som skal overføre varmen til opvarmning af det varme brugsvand samtidig med, at vandet bruges.

”Snavsudskillerens effektivitet stiger i takt med flowhastigheden.”

Zeparo

Udluftningsventil og snavsudskillere til anlæg

Den unikke cyklonteknologi i Zeparo Cyclone og Zeparo G-Force beskytter anlægget mod nedbrud forårsaget af snavs fx i kedler, pumper, ventiler og kølere. Vedligeholdelse af anlægget mindskes og dermed også omkostningerne. Snavs- og magnetitudskillere er egnet til vandret og lodret installation.

Zeparo Cyclone og Zeparo G-Force optimerer udskillelseseffektiviteten yderligere for aflejringer af slam og magnetit (sort jernoxid), som består af fine magnetiske partikler. Enkel håndtering og rengøring. Kombinerer magnetisk udskillelse og termisk isolering. Kan bestilles som et sæt Zeparo Cyclone eller særskilt som tilbehør.

Gå til siden Downloads for at finde mere teknisk information.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil have lavet en beregning til jeres varme- eller kølecentral, så kontakt en af vores konsulenter på telefon 36 78 42 18.