Skip to content

Snavsudskillere

Vi tilbyder et omfattende sortiment af snavs- og magnetitudskillere til varme- og køleanlæg. Produkternes alsidighed og konstruktion er unik. Udskillerne benytter en ny cyklonteknologi, der gør udskillelsen af snavs langt mere effektiv.

  • Høj effektivitet og stabil drift
    Snavsudskillerens effektivitet stiger i takt med flowhastigheden. Og uanset hvor meget snavs der opsamles.
  • Ingen risiko for tilstopning
    Det opsamlede snavs kan hurtigt og let skylles ud ved hjælp af aftapningsventilen.
  • Vandret og lodret installation
    Den unikke cyklonteknologi fungerer i alle positioner, så produkterne kan også installeres i lodrette rør.

Kontakt os på telefon 36 78 42 18 og lad os lave en vekslerberegning til jeres varme- eller kølecentral.

Zepara-cyclone-snavsopsamlere

”Snavsudskillerens effektivitet stiger i takt med flowhastigheden.”

UDLUFTNINGSVENTIL OG UDSKILLERE

Den unikke cyklonteknologi i Zeparo Cyclone og Zeparo G-Force beskytter anlægget mod nedbrud forårsaget af snavs fx i kedler, pumper, ventiler og kølere. Vedligeholdelse af anlægget mindskes og dermed også omkostningerne.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil have lavet en beregning til jeres varme- eller kølecentral, så kontakt en af vores konsulenter på telefon 36 78 42 18.