Skip to content

Udsyring af varmeveksler og beholder

Udsyring af varmeveksler og varmtvandsbeholdere

Vi Afkalker, renser og dekontaminerer  varmevekslere og varmtvandsbeholdere.

Vi servicerer primært erhvervsejendomme og boligforeninger i storkøbenhavn

 

BESTIL SERVICE PÅ TLF. 36 78 42 18

Varmevekslere og varmtvandsbeholdere, der ikke renses regelmæssigt, kalker til og bruger mere energi på at varme bygningen op. Og det kan blive dyrt for både driften og miljøet.

Vores dygtige og  veluddannede servicemontører tilbyder dig landets bedste service da vi er i stand til at udføre udsyring af varmevekslere, samt rensning og afkalkning af varmtvandsbeholdere.

God service sikrer driften

Varmecentraler, produkter og anlæg skal være driftsikre og naturligvis have en lang levetid. Derfor tilbyder vi et omfattende serviceprogram, der sikrer vores kunder at de opnår lang holdbarhed samt rentable besparelser i energiforbruget på både varmtvandsbeholdere og varmeveksler. 

Når veksleren og varmtvandsbeholderen ikke bliver renset regelmæssigt, medfører det at:

 • der ophobes kalk, kedelsten, rust, slam og bakterier
 • du får en højere varmeregning
 • man får dårligere energiudnyttelse og trykfald på grund af kalkaflejringer
 • der udledes mere CO2 når energiforbruget stiger

Når Reci udfører kemisk rensning (udsyring) af veksler type for centralvarme omfatter det bl.a.:

 • Aftapning af vand fra veksler
 • Tilslutning af pumpe- og slangemateriel
 • Affedtning af veksler
 • Udsyring af veksler
 • Neutralisering af veksler samt skyldning til pH 6.5-7.0
 • Påfyldning af vand på anlæg
 • Opstart af anlæg 

Når Reci udfører kemisk rensning (udsyring) af varmtvandsbeholder omfatter det bl.a.:

 • Aftapning af vand fra beholder
 • Tilslutning af pumpe- og slangemateriel
 • Udsyring af beholder
 • Neutralisering af beholder samt skyldning til pH 6.5-7.0
 • Opstart af anlæg
 • Evt. udskiftning af anode

 

Fordele ved at udsyre både varmeveksler og varmtvandsbeholder

 

Ring på 36 78 42 18 og hør mere om, hvordan udsyring kan hjælpe dig til besparelser og en energivenlig stabil drift af dit varme- eller køleanlæg.

 

 

BESTIL UDSYRING ELLER SERVICE