Skip to content

Reflex Reflexomat

Denne trykudligningsautomat løser selv de vanskeligste opgaver.

Reflexomat er en kompressorstyret trykudligningsautomat til varme- og kølekredsløb. En foranderlig luftpude sikrer regulerede forhold i ekspansionsbeholderen: Ved for lavt tryk pumper en kompressor luften op, ved for højt tryk lukkes luften ud via en magnetventil.

Dette enkle funktionsprincip, der har fungeret sikkert i årtier, får med den nyeste styreteknik fra Reflex en helt ny kvalitet. For at luften forbliver i beholderen og ikke diffunderer ind i vandet, har Reflex skilt luftsiden fra vandsiden ved hjælp af en butylgummisæk af meget høj kvalitet.Snævre grænser, mindst mulig plads:

Ved enkeltkompressor-anlæg indtil ca. 4 MW varmeudvikling installeres hele styreenheden ved eller på ekspansionstanken.

Resultat: Maksimal ydelse på minimal plads.