Skip to content

Reflex Variomat

Reflex variomat kan mere end blot at holde trykket

Reflex variomat:

  • Holder anlægstrykket inden for meget snævre grænser
  • Afgasser det indeholdte vand
  • Efterfylder automatisk

Dermed er reflex variomat den optimale losning til de stadig større luftproblemer – især i lukkede varmeanlæg – som ifølge en studie fra Dresdens tekniske universitet over 50 % er berørt af.
reflex variomat garanterer luftfrie anlæg – helt op til øverste etage og helt ind i den sidste rørbøjning.

Dyre decentrale mekaniske luftudskillere og den besværlige efterfølgende manuelle afluftning er overflødig.
En yderligere fordel: Et specielt datainterface (variomat 2) giver mulighed for integration i den moderne bygningsstyring. variomat-princippets store effektivitet er påvist af Dresdens tekniske universitet og er gennemprøvet i utallige anvendelseseksempler.

Kombinationen af trykhold, afgasning og efterfyldning opfylder uden stort vedligeholdelsesomfang alle forudsætninger for luftfrie anlæg.