Skip to content

6 Punkts gradientkurve

Kan man ændre gradientkurven således, at den ikke bliver en ret linje?

Svaret er “JA”, det kan man godt!

Har man en bygning, hvor der er særlig brug for varme, når udetemperaturen kommer under 0°C eller en anden temperatur, har man muligheden for at definere en given fremløbstemperatur i radiatorkredsen ved en given udetemperatur.

Der er normalt mulighed for, at definere et antal punkter, her op til 6 punkter, for derved at opnå forskellige gradienter i temperaturområdet og dermed give den varmekomfort som ønskes i bygningen

6 punktskurve
6-Punktskurve

Punkterne kan normalt ændres ved enten at trække i det enkelte punkt eller ved at indtaste værdien i et skema

skema til ønsket fremløbstemperatur
6-Punktsskema