Få flere energibesparelser med de nye isoleringskapper fra RECI

Få flere energibesparelser med de nye isoleringskapper fra RECI

RECI har optimeret isoleringskapperne til varmevekslere fra 50 mm til 60 mm tykkelse, der giver dig et endnu mindre varmetab.

Og så er de ovenikøbet gået fra klasse 3 til energiklasse 4 👍

En isoleringskappe bidrager til:

  • Lavere driftsomkostninger
  • Mindre energiforbrug
  • Mindre CO2 udslip 
Man kan beregne besparelsen ved monteringen af en isoleringskappe med den viste formel:
 

K x T x O = Besparelse

K = Jeres kWh pris
T = Temperaturdifference mellem veksler og rummet
O = m2 overflade på veksler

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AF ENERGIBESPARELSEN

Energipris (K):

0,75 kr/kWh (aktuel energipris indsættes)

Energibesparelsen (T):

Gns. Overfladetemp. på pladevarmeveksleren: 70 °C (90-60, 80-50)
Rumtemperatur 20 °C
Differencetemperatur 70 °C – 20 °C = 50 °C

På grafen aflæses energibesparelsen 4.200 KWh/år/m²

Varmevekslerens overflade (O): 2,3 m2 ((2x(H x B + H x L + B x L))

Besparelse i dette eksempel: 0,75×4.200×2,3 = 7.245 DKK/år 👍

VVB beholdere i serie eller parallelt

Er det en god idé at serieforbinde varmtvandsbeholdere?

Umiddelbart er svaret “Nej”, men det kan godt lade sig gøre!

Den mest optimale løsning er altid én beholder til at klare opgaven. Der kan dog være situationer, hvor man er nødt til at dele beholderen i 2 stk., som f.eks. ved pladsmangel.

Lad os prøve at liste fordele og ulemper op imod hinanden:

Fordele:

Man kan opnå en super god afkøling af fjernvarmen ved at serieforbinde VVB’erne idet lagdelingen er beskyttet i første beholder (set fra brugsvandssiden). 

Ulemper:

Mængden af paratvand er ca. 80% af beholderens volumen, hvorfor denne halveres når vandmængden fordeles på 2 eller flere beholdere.

  • Paratvand ved 1 stk. 1000 VVB. 1000×80% = 800 liter
  • Paratvand ved 2 stk. 500 VVB. 500×80% = 400 liter

Første beholder varmes op til ca. 35-38°C  og til 53-55°C i sidste beholder. Der er altså optimale betingelser for legionellavækst i første beholder og det er ikke sikkert at varmebehandlingstiden er lang nok i sidste beholder til at slå legionellaen ihjel!!!

Løsningen med serieforbindelse kan bruges, men med forbehold.

Er det en god idé at parallelforbinde varmtvandsbeholdere?

“Nej” under ingen omstændigheder!

Vand er dovent og man kan ikke styre fordelingen af vand mellem 2 eller 3 beholdere og da det er yderst vigtigt at man får udskiftet vandet i beholderen minimum 2 gange i døgnet, er der stor risiko for bakterievækst i den eller de beholdere som har lav udskiftningsgrad.

Oftest ser man, at der er monteret strengreguleringsventiler til hver beholder i en parallelforbindelse, men det er jo en begrænsning af maximum flow, så ved dellast er der ingen garanti for en ligelig fordeling af vandet!

Ydelser på spiraler i VVB

Hver dag får vi spørgsmål omkring ydelsen for spiralerne i vores opsvejste VVB. Ydelsen er jo afhængig af hvilket temperatursæt der køres med!

I nedenstående skema er en hurtig oversigt for VVB’ens ydelser ved forskellige temperatursæt.

beholderydelser i kW
Skemaet viser ydelsen ved temperatursæt 10-55°C i beholderen.

Bemærk at ved bare en ændring på 5°C sker der næsten en fordobling af ydelsen!

Eksempel for VVB 1000 liter:

60-30/10-55°C = 44,92 kW

65-35/10-55°C = 82,55 kW

Vi har ca. 30 meter rør pr. spiral, hvilket giver en varmeflade på 1,72m² pr. spiral.

Spiralerne er egen produktion. Vi snor selv spiralerne, hvorefter de bliver TIG-svejst til den samlede varmeflade!

Hvis man har brug for en større varmeflade er dette naturligvis muligt, så er det bare at sende os en forespørgsel. Ofte er der fin plads til at montere en større spiral end standard.

mål på beholder