Skip to content

Det massive fokus på grønne tiltag og bæredygtigt byggeri stiller stadigt større krav til kvaliteten, holdbarheden og effektiviteten af de løsninger, der skal indgå i et nybyggeri eller renoveringsprojekt. Det gælder bl.a. varmtvandsbeholdere, som kan være en stor synder i det samlede varme- og energiregnskab. Det ved vi om nogen hos RECI da vi har udviklet, produceret, monteret og serviceret varmtvandsbeholdere af enhver art igennem mange år.

Varmt vand er en selvfølge. Det er bare at åbne for hanen. Men det varme vand kan være en dyr selvfølge. Det gælder ikke mindst i boligforeninger, der har gamle varmecentraler i kældrene. De er ofte både overdimensionerede og ineffektive, hvilket i mange tilfælde skyldes, at tiden er løbet fra teknikken, samt manglende isolering og dårligt vedligehold. Så selv om det varme vand tilsyneladende strømmer frit ud af hanen, når der bliver tændt, er det værd at overveje en mere moderne løsning, som både bruger mindre energi og bedre matcher boligforeningens behov idag.

Godt håndværk og nytænkning 

De mere moderne løsninger er RECIs spidskompetence og har været det igennem mange år. I produktionsafdelingen i Hvidovre fremstiller smedene varmtvandsbeholdere, kedler og andre komponenter til varme- og kølecentraler rundt omkring i hele landet. Det er også herfra, at teknikere og servicemontører kører ud i deres RECI-biler for at montere og servicere produkterne.

“Siden RECI blev grundlagt i 1934, har vi arbejdet med nytænkning og videreudvikling inden for vores felt. På den måde er vi med til at sikre, at vores løsninger skaber mest mulig værdi. Både for dem, der tænder for den varme hane, og for miljøet – idet vores varmtvandsbeholdere er meget energieffektive og har en lang levetid,” forklarer Lars Bach Andreasen, som er salgschef i RECI.

1 mm kalk reducerer ydelsen med ca. 10 pct.    

Den høje effektivitet og lange levetid kræver dog, at beholderen og hele anlægget vedligeholdes korrekt. Kun et sundt anlæg kan levere sundt vand. Kalkaflejringer spiller en afgørende skurkerolle i den sammenhæng. Ud over at aflejringerne kan danne grobund for bakterier, hvis vandtemperaturen i varmtvandsbeholderen ikke er høj nok, kan 1 mm kalk på varmespiralerne medføre reduktion i ydelsen på op til 10 pct. 

Afkalkning er derfor en fast del af den service, RECI udfører for deres kunder, og som sikrer en stabil drift. En serviceaftale er ligeledes en betingelse for den 15 års garanti, som RECI tilbyder varmtvandsbeholderne.

“En varmtvandsbeholder kan holde i mange, mange år, hvis bare den er ordentligt serviceret. Sådan kommer man eventuelle problemer i forkøbet; risikoen for bakterier minimeres, ligesom man sikrer, at beholderen yder optimalt i forhold til forbruget af ressourcer. Service er med andre ord uhyre vigtigt, og derfor har vi også lige så mange mennesker ansat til at lave service, som vi har til at bygge og montere varmtvandsbeholdere,” siger direktør Henrik Bøje Jacobsen, der i dag har 57 medarbejdere fordelt på to lokaliteter. 

Stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger

Ifølge videncenteret Bolius, er vandforbruget i danske husholdninger faldet støt gennem tiden. Hvor en typisk dansker i 1989 brugte 174 liter vand pr. dag, lå det gennemsnitlige daglige forbrug i 2020 på 101 liter. Vandbesparende funktioner og ændrede forbrugsvaner er væsentlige faktorer, som skal medregnes i produktionen af nye varmtvandsbeholdere og dimensioneringen af anlæg til eksempelvis boligforeninger.

Derudover gøre flere krav sig gældende idag i forhold til effektiviteten og ressourceforbrug, ligesom det store fokus på grønne løsninger til byggeriet har haft en positiv afsmitning på RECI. Det fortæller salgschef Lars Bach Andreasen.

“Vi mærker naturligvis også den stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger. Og bæredygtighed fylder meget hos os. Vi ønsker at bidrage til den grønne omstilling i byggeriet med produkter, der lever op til de strenge krav og høje standarder, der gælder for bæredygtigt byggeri. Derfor ser vi hele tiden på, hvordan vi kan gøre det bedre og smartere. Hvordan kan vores produkter udnytte ressourcerne endnu mere effektivt, og hvor meget jern kan vi f.eks. genbruge, når vi skal fjerne en gammel kedel og opbygge eller montere en ny?