RECI er ikke nogen vårhare, men kåret som Børsen Gazelle 2021

Hvad der startede med en god idé tilbage i 1934, er idag et væksteventyr båret af en innovativ produktudvikling og strategiske opkøb. Væksten har udløst kåringen som Børsen Gazelle 2021. 

Bare fordi man inden for en overskuelig fremtid runder det helt skarpe hjørne på 100 år, kan man stadig løbe stærkt. I hvert fald hvis man er en virksomhed som RECI, der på forskellig vis har sørget for varmt vand i hanerne hos et stort antal danskere.

103 pct. vækst 

For at blive kåret som Børsen Gazelle skal en virksomhed i løbet af fire regnskabsår hvert år have haft positiv vækst og samlet set mindst have fordoblet omsætningen over de fire år. Det har RECI formået, og administrerende direktør Henrik Bøje Jacobsen er stolt over resultatet – og ikke mindst den indsats, som ligger bag.

“Selv om varmt vand nok aldrig går af mode, er en omsætningsvækst på 103 pct. selvsagt ikke noget, vi er kommet sovende til. Det har krævet hårdt arbejde af alle i virksomheden, og jeg er enormt stolt over at se, hvordan alle har løftet i flok. Også når vi undervejs er stødt på udfordringer som f.eks. corona. Det er også noget, vores mange loyale kunder har anerkendt os for,” fortæller direktøren.

Henrik Bøje Jacobsen satte sig i direktørstolen i 2018 og satte samtidig fart på vækstrejsen. Få år senere købte RECI eksempelvis Danfoss-virksomheden Sondex Teknik, hvilket har været med til at styrke RECIs position i markedet med nye kompetencer og nye muligheder.

Kvalitet og innovation    

Opkøb er dog kun én del af forklaringen på RECIs vækstsucces. En anden væsentlig del er den innovative tilgang, der har været en del af virksomhedens DNA siden 1934. Dengang fik to unge mennesker en god idé til at producere varmt vand på en mere effektiv måde end hidtil. Sådan blev begrebet ‘reguleret cirkulation’ født, og grundstenen lagt for RECI, hvis navn er en sammentrækning af netop det begreb. 

“Der vil som sagt også være behov for varmt vand om mange år, men præcis som dengang skal vi blive ved med at tænke i nye løsninger, som kan gøre det bedre og smartere. Der er sket meget i forhold til de behov og krav, som vores kunder stiller, ligesom både adfærd og brugsmønstre er markant forandret på relativt få år. Det spiller en stor rolle i vores produktudvikling, hvor vi hele tiden stræber efter at være på forkant med intelligente, holdbare og bæredygtige produkter,” siger direktør Henrik Bøje Jacobsen.

Sammen med RECIs nye ejere, BWT Danmark, har han ingen planer om at geare ned fra det ‘gazellegear’, som virksomheden har kørt de seneste år.

Bæredygtigt byggeri er varmt vand på Recis mølle

Det massive fokus på grønne tiltag og bæredygtigt byggeri stiller stadigt større krav til kvaliteten, holdbarheden og effektiviteten af de løsninger, der skal indgå i et nybyggeri eller renoveringsprojekt. Det gælder bl.a. varmtvandsbeholdere, som kan være en stor synder i det samlede varme- og energiregnskab. Det ved vi om nogen hos RECI da vi har udviklet, produceret, monteret og serviceret varmtvandsbeholdere af enhver art igennem mange år.

Varmt vand er en selvfølge. Det er bare at åbne for hanen. Men det varme vand kan være en dyr selvfølge. Det gælder ikke mindst i boligforeninger, der har gamle varmecentraler i kældrene. De er ofte både overdimensionerede og ineffektive, hvilket i mange tilfælde skyldes, at tiden er løbet fra teknikken, samt manglende isolering og dårligt vedligehold. Så selv om det varme vand tilsyneladende strømmer frit ud af hanen, når der bliver tændt, er det værd at overveje en mere moderne løsning, som både bruger mindre energi og bedre matcher boligforeningens behov idag.

Godt håndværk og nytænkning 

De mere moderne løsninger er RECIs spidskompetence og har været det igennem mange år. I produktionsafdelingen i Hvidovre fremstiller smedene varmtvandsbeholdere, kedler og andre komponenter til varme- og kølecentraler rundt omkring i hele landet. Det er også herfra, at teknikere og servicemontører kører ud i deres RECI-biler for at montere og servicere produkterne.

“Siden RECI blev grundlagt i 1934, har vi arbejdet med nytænkning og videreudvikling inden for vores felt. På den måde er vi med til at sikre, at vores løsninger skaber mest mulig værdi. Både for dem, der tænder for den varme hane, og for miljøet – idet vores varmtvandsbeholdere er meget energieffektive og har en lang levetid,” forklarer Lars Bach Andreasen, som er salgschef i RECI.

1 mm kalk reducerer ydelsen med ca. 10 pct.    

Den høje effektivitet og lange levetid kræver dog, at beholderen og hele anlægget vedligeholdes korrekt. Kun et sundt anlæg kan levere sundt vand. Kalkaflejringer spiller en afgørende skurkerolle i den sammenhæng. Ud over at aflejringerne kan danne grobund for bakterier, hvis vandtemperaturen i varmtvandsbeholderen ikke er høj nok, kan 1 mm kalk på varmespiralerne medføre reduktion i ydelsen på op til 10 pct. 

Afkalkning er derfor en fast del af den service, RECI udfører for deres kunder, og som sikrer en stabil drift. En serviceaftale er ligeledes en betingelse for den 15 års garanti, som RECI tilbyder varmtvandsbeholderne.

“En varmtvandsbeholder kan holde i mange, mange år, hvis bare den er ordentligt serviceret. Sådan kommer man eventuelle problemer i forkøbet; risikoen for bakterier minimeres, ligesom man sikrer, at beholderen yder optimalt i forhold til forbruget af ressourcer. Service er med andre ord uhyre vigtigt, og derfor har vi også lige så mange mennesker ansat til at lave service, som vi har til at bygge og montere varmtvandsbeholdere,” siger direktør Henrik Bøje Jacobsen, der i dag har 57 medarbejdere fordelt på to lokaliteter. 

Stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger

Ifølge videncenteret Bolius, er vandforbruget i danske husholdninger faldet støt gennem tiden. Hvor en typisk dansker i 1989 brugte 174 liter vand pr. dag, lå det gennemsnitlige daglige forbrug i 2020 på 101 liter. Vandbesparende funktioner og ændrede forbrugsvaner er væsentlige faktorer, som skal medregnes i produktionen af nye varmtvandsbeholdere og dimensioneringen af anlæg til eksempelvis boligforeninger.

Derudover gøre flere krav sig gældende idag i forhold til effektiviteten og ressourceforbrug, ligesom det store fokus på grønne løsninger til byggeriet har haft en positiv afsmitning på RECI. Det fortæller salgschef Lars Bach Andreasen.

“Vi mærker naturligvis også den stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger. Og bæredygtighed fylder meget hos os. Vi ønsker at bidrage til den grønne omstilling i byggeriet med produkter, der lever op til de strenge krav og høje standarder, der gælder for bæredygtigt byggeri. Derfor ser vi hele tiden på, hvordan vi kan gøre det bedre og smartere. Hvordan kan vores produkter udnytte ressourcerne endnu mere effektivt, og hvor meget jern kan vi f.eks. genbruge, når vi skal fjerne en gammel kedel og opbygge eller montere en ny?

BWT Danmark køber Reci

BWT Danmark har opkøbt Reci med henblik på at styrke deres positionering inden for trykhold, klimahold samt varmebeholdere og -vekslere.

Reci kommer til at fortsætte som et selvstændigt firma under eget brandnavn og med egen produktionsafdeling, og firmaerne indleder fremover et tæt samarbejde for at udnytte de synergieffekter, der opstår.

Læs hele pressemeddelelsen på BWT Danmark.

Reci skal fortsat holde vandet varmt i København

Beboerne i Københavns Ejendomme kan fortsat regne med rent og godt varmt vand i hanerne og bruserne, efter at RECI vinder kommunalt udbud for vedligehold og servicering af varmtvandsbeholdere og vekslere.

Det vundne udbud er en toårig rammeaftale om afsyring og rens af varmtvandsbeholdere, varmtvandsvekslere samt rør- og pladevekslere. En opgave, RECI har udført for Københavns Ejendomme siden 2012, og som har en samlet værdi på 9 mio. kr.

Med opgaven følger ansvaret for at sikre rent og godt varmt vand til Københavns Ejendomme, som p.t. tæller omkring 3.500 ejendomme. Et ansvar, som adm. direktør i RECI, Henrik Bøje Jacobsen, tager meget alvorligt.

“Rent vand er selvsagt uhyre vigtigt for vores sundhed og trivsel Det gælder i høj grad også det varme vand, vi hver dag tager bad i og gør rent med. Og det stiller store krav til varmtvandsanlæggene, som ejer eller lejer af en ejendom selv bør vedligeholde og servicere for at forebygge utilsigtet energiforbrug og uønsket bakterieforekomst,” forklarer han.

Sikrer sunde og effektive varmtvandsanlæg

Uden den rette vedligehold og service kan varmtvandsanlæg hurtigt blive et mekka for uønskede bakterier som den farlige legionellabakterie. Vandtemperaturen, manglende cirkulation og urenheder er de primære risikoelementer og derfor noget af det første, som RECIs erfarne fagfolk undersøger ved servicebesøg.

“Vores fagfolk har mange års erfaring med at udføre løbende kontrol, rens og servicering af varmtvandsanlæg i større ejendomme. Ud over at modvirke uønsket bakterievækst sikrer det løbende vedligehold også, at anlægget arbejder effektivt og dermed udnytter varmen bedre. Det giver derfor besparelser – både økonomisk og i CO2-regnskabet,” siger Henrik Bøje Jacobsen, som er adm. direktør i RECI.

Om Reci

RECI er en dansk virksomhed med 86 års erfaring i levering af totalløsninger og komponenter til varmecentraler m.m. Siden 2012 har virksomheden serviceret varmtvandsbeholdere og vekslere m.m. for Københavns Ejendomme samt andre kommuner og boligselskaber. RECIs omfattende serviceprogram omfatter også trykholdeanlæg og vakuumafluftere.

Læs mere om Reci

RECI går efter øget vækst i varmesektoren

Reci vil styrke sin position som en af Danmarks førende totalleverandører til varmecentraler. Henrik Bøje Jacobsen tiltræder som ny administrerende direktør, og opkøb af CPH Vandteknik skal skabe afsæt for nye produkter og serviceydelser inden for korrosionsbeskyttelse og rensning af varmtvandsbeholdere.

Continue reading

RECI holder byen varm…

I 75 år har RECI A/S sørget for, at boliger, sygehuse, svømmehaller, vaskerier og industrivirksomheder får varmt vand og den rigtige rumtemperatur. De mange års erfaring giver en solid basis for god service.

Continue reading