Skip to content

Få flere energibesparelser med de nye isoleringskapper fra RECI

RECI har optimeret isoleringskapperne til varmevekslere fra 50 mm til 60 mm tykkelse, der giver dig et endnu mindre varmetab.

Og så er de ovenikøbet gået fra klasse 3 til energiklasse 4 👍

En isoleringskappe bidrager til:

  • Lavere driftsomkostninger
  • Mindre energiforbrug
  • Mindre CO2 udslip 
Man kan beregne besparelsen ved monteringen af en isoleringskappe med den viste formel:
 

K x T x O = Besparelse

K = Jeres kWh pris
T = Temperaturdifference mellem veksler og rummet
O = m2 overflade på veksler

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AF ENERGIBESPARELSEN

Energipris (K):

0,75 kr/kWh (aktuel energipris indsættes)

Energibesparelsen (T):

Gns. Overfladetemp. på pladevarmeveksleren: 70 °C (90-60, 80-50)
Rumtemperatur 20 °C
Differencetemperatur 70 °C – 20 °C = 50 °C

På grafen aflæses energibesparelsen 4.200 KWh/år/m²

Varmevekslerens overflade (O): 2,3 m2 ((2x(H x B + H x L + B x L))

Besparelse i dette eksempel: 0,75×4.200×2,3 = 7.245 DKK/år 👍