Skip to content

Alt du behøver vide om ekspansionsbeholder fortryk

Man kan nogle gange komme i tvivl om, hvordan er det nu med fortrykket i min trykekspansionsbeholder.

Her er en kort gennemgang hvad og hvor ofte skal dette tjekkes.

  • Fortrykket på ekspansionsbeholderen tjekkes 1 gang pr. år.
  • Der lukkes til radiatorkreds og vandet tappes af ekspansion og KUN af ekspansion.
  • Først nu kan fortryk på din ekspansionsbeholder kontrolleres og justeres.
  • Åben til radiatorkreds.
  • Efterfyld evt. med vand i radiatorkreds.

Hvad skal en ekspansionsbeholders fortryk stilles til?

Her skal vi så lige definere nogle begreber:

Pst:                      Statisk højde af radiatorkredsen (Højden i meter/10 = bar)

P0:                       Pst  + 0,2 bar = fortrykket i ekspansion (bar)

Pa:                        P0 + 0,3 bar = minimums arbejdstryk i radiatorkreds (bar)

Pe:                       Psv  – 0,5 bar (ved anlægstryk < 5,0 bar) og Psv  – 10% (ved anlægstryk > 5,0 bar)

                            Maksimums arbejdstryk i radiatorkreds (bar)

Psv:                      Sikkerhedsventilens åbningstryk (bar)

Arbejdsområdet mellem Pa og Pe bør ligge mellem 1 – 1,5 bar

fortryk i ekspansionsbeholder illustration

fortryk i ekspansionsbeholder illustration