Skip to content

Vi oplever ofte, at nogle tror der skal være 30% vandindhold i ekspansionsbeholderen hele tiden!

Dette er en udbredt misforståelse. Når vand opvarmes, ekspanderer det, deraf navnet en ekspansionsbeholder.

Ser man på ekspansionsbeholderen over 1 år, vil forløbet være som følger:

SOMMER: Varmecentralen er lukket ned og vandet har sin mindste udvidelse og fyldningsgraden er ca. 20%

EFTERÅR: Nu begynder varmecentralen at starte op. Fyldningsgraden er > 20% og for opadgående.

VINTER: Der kan nu være ned til -12°C udenfor og radiatorkredsen køre med maksimum temperatur ca. 70°C. Fyldningsgraden er nu på sit højeste ca. 70-75%.

FORÅR: Udetemperaturen er stigende og radiatorkredsens temperatur er for nedadgående. Fyldningsgraden er igen for nedadgående således, at vi ved sommerens begyndelse igen har ca. 20% vandindhold.

Er fyldningsgraden forkert, medfører dette enten for meget vand ved vinterdrift eller for lidt vand ved sommerdrift med undertryk og utilsigtet luftindtrængen i systemet til følge.

Tommelfingerregel:

Er man midt i varmesæsonen og usikker på hvor meget vandindholdet bør være, kan følgende tommelfingerregel bruges:

Fremløbstemperatur i radiatorkreds = Fyldningsgraden i %

  • Fremløbstemperatur i radiatorkreds: 20°C = Fyldningsgraden ca.  20% 
  • Fremløbstemperatur i radiatorkreds: 50°C = Fyldningsgraden ca.  50% 
  • Fremløbstemperatur i radiatorkreds: 70°C = Fyldningsgraden ca.  70%