Skip to content

Hvorfor skal en varmtvandsbeholder vedligeholdes?

Det hurtige svar er; for at opnå

  • Optimal drift
  • Bedre økonomi

Når kalkholdigt vand opvarmes, vil der udfældes kalk i varmtvandsbeholderen. Kalken vil normalt fæstne sig på den øvre del af varmespiralerne.

For at opnå optimal drift med maximal varmeoverførsel, er det vigtigt, at spiralerne renses for kalk med jævne mellemrum. 1 mm kalk på spiralerne reducerer ydelsen med op til ca. 10%!

I dag betaler man ikke bare for den energi man bruger, men der afregnes også efter, hvor godt man afkøler sit fjernvarmevand. Typisk er det således:

  • ≥ 5°C dårligere afkøling end det årsgennemsnitlige oplyste fra fjernvarmeværket, giver strafpoint!
  • ≥ 5°C bedre afkøling end det årsgennemsnitlige oplyste fra fjernvarmeværket, giver bonuspoint!
  • Op til +/- 4°C afvigende afkøling end det årsgennemsnitlige oplyste fra fjernvarmeværket, giver ingen pointændring!

Så med en simpel serviceaftale, kan man i nogle tilfælde gå fra strafpoint til bonuspoint til glæde, ikke bare for ejendommen, men også for miljøet.

Ved en klassisk service på varmtvandsbeholderen gøres følgende:

  • General kontrol af beholderen.
  • Afrensning af kalk på varmefladen (spiralerne).
  • Kontrol og evt. udskiftning af anode i varmtvandsbeholder.
  • Kontrol af elektroder ved elektrolyse- og katodiskbeskyttelse af beholder.
  • Kontrol af automatudlufter.

vedligeholdelsesvejledning til varmtvandsbeholder

15 års garanti:
Der kan tilkøbes RECI service + aftale, hvorved der
kan opnås 15 års garanti på en ny beholder.