Skip to content

Er det en god idé at serieforbinde varmtvandsbeholdere?

Umiddelbart er svaret “Nej”, men det kan godt lade sig gøre!

Den mest optimale løsning er altid én beholder til at klare opgaven. Der kan dog være situationer, hvor man er nødt til at dele beholderen i 2 stk., som f.eks. ved pladsmangel.

Lad os prøve at liste fordele og ulemper op imod hinanden:

Fordele:

Man kan opnå en super god afkøling af fjernvarmen ved at serieforbinde VVB’erne idet lagdelingen er beskyttet i første beholder (set fra brugsvandssiden). 

Ulemper:

Mængden af paratvand er ca. 80% af beholderens volumen, hvorfor denne halveres når vandmængden fordeles på 2 eller flere beholdere.

  • Paratvand ved 1 stk. 1000 VVB. 1000×80% = 800 liter
  • Paratvand ved 2 stk. 500 VVB. 500×80% = 400 liter

Første beholder varmes op til ca. 35-38°C  og til 53-55°C i sidste beholder. Der er altså optimale betingelser for legionellavækst i første beholder og det er ikke sikkert at varmebehandlingstiden er lang nok i sidste beholder til at slå legionellaen ihjel!!!

Løsningen med serieforbindelse kan bruges, men med forbehold.

Er det en god idé at parallelforbinde varmtvandsbeholdere?

“Nej” under ingen omstændigheder!

Vand er dovent og man kan ikke styre fordelingen af vand mellem 2 eller 3 beholdere og da det er yderst vigtigt at man får udskiftet vandet i beholderen minimum 2 gange i døgnet, er der stor risiko for bakterievækst i den eller de beholdere som har lav udskiftningsgrad.

Oftest ser man, at der er monteret strengreguleringsventiler til hver beholder i en parallelforbindelse, men det er jo en begrænsning af maximum flow, så ved dellast er der ingen garanti for en ligelig fordeling af vandet!